Informacje o konkursie

Jest to V edycja konkursu, który co roku odbywa się w Zespole Szkół Ogólnokształcąco –Technicznych w Lublińcu. Na stałe konkurs wpisał się do powiatowego kalendarza imprez. Konkurs wzorem poprzednich lat dotyczył będzie zagadnień związanych z programowaniem w wybranym języku strukturalnym bądź obiektowym. Ponadto pragniemy rozszerzyć zakres przedsięwzięcia o sprawdzenie umiejętności korzystania z oprogramowania użytkowego i tym samym skierować go do szerszego grona odbiorców. Autorem zadań konkursowych jest Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski.

 

 

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lublinieckiego, częstochowskiego n oraz tarnogórskiego. Planowana liczba uczestników – do 3 reprezentantów z 15 szkół ponadgimnazjalnych w/w powiatów.

 

Konkurs odbędzie się 19 kwietnia 2012r obejmując zagadnienia programowania strukturalnego w języku programowania Pascal, C++, podstawy algorytmiki, multimedia, architekturę komputerów oraz oprogramowanie użytkowe. Konkurs składa się z testu jednokrotnego wyboru (ilość pytań 50) oraz w części drugiej z 3 zadań praktycznych,  po 1 odpowiednio dla każdej dziedziny:

programowanie,
- oprogramowanie użytkowe (obsługa pakietów biurowych),

- multimedia i grafika komputerowa.